Ako pracujeme

Čo vás čaká?

Úvodná ,,zoznamovacia" fáza

1. Úvodná konzultácia

Na úvodnej konzultácií sa porozprávame o vašej predstave a vašich očakávaniach. Získame tak od vás základné informácie k realizácii projektu: čo potrebujete, v akom časovom horizonte, a čo je pre vás dôležité.

2. Obhliadka priestoru

Nasleduje obhliadka priestoru, s ktorým budeme pracovať. Priestor zameriame, nafotíme a poznačíme si jeho špecifiká. Podľa získaných informácií vám spravíme predbežný cenový odhad. Za obhliadku tiež nič neplatíte.

3. Cenová ponuka

V treťom kroku vám pripravíme cenovú ponuku. Ak s ňou budete súhlasiť, pripravíme vám objednávku. Po jej podpise a úhrade úhrade depozitu za prenájom doplnkov sa pustíme do prípravy home stagingu.

Pokročilá ,,realizačná" fáza

4. Návrh témy priestoru

Na základe obhliadky navrhnú naši home stageri najvhodnejšiu tému do vášho priestoru a všetky potrebné úpravy. Cieľom týchto estetických, prípadne technických, úprav bude vyzdvihnúť silné stránky nehnuteľnosti a zaujať čo najväčšiu skupinu potenciálnych klientov.

5. Príprava home stagingu

Následne do priestoru vyberieme vhodný nábytok a bytové doplnky. Primárne ich volíme z nášho vlastného skladu. Nábytok a dekorácie, ktoré sa v našom sklade nenachádzajú, zabezpečíme na naše náklady.

3. Realizácia home stagingu

Následne realizujeme úpravy, ktoré sme navrhli – odstránime technické a iné nedostatky, interiér zariadime a podľa potreby aj vymaľujeme. Po dokončení home stagingu bude nehnuteľnosť funkčná a vizuálne príťažlivá

7. Odovzdanie projektu

Posledným krokom projektu je oficiálne odovzdanie výsledku našej práce. Podpíšeme s vami preberací protokol na prenajaté doplnky a uhradíte druhú časť objednávky. Po úspešnom predaji alebo prenájme nehnuteľnosti si nábytok a doplnky vyzdvihneme a vrátime vám depozit.

PNG_srdiečko biele

Aj takto môže vyzerať vaša nehnuteľnosť

Jamnického

4-i byt na prenájom

Blumetálska

2-i byt na prenájom

Kadnárova

3-i byt na predaj

Tešíme sa na home staging pre vás!

favicon